Uitgebreide Inspectie

 

Een uitgebreide inspectie is een visuele inspectie aangevuld met metingen en waarnodig/mogelijk, door het openen van luiken, deksels, behuizingen enz., een inwendige inspectie van b.v. draaipunten, tandwielkasten enz.
Zoals al aangegeven gaat deze inspectie veel dieper op de staat van de installatie in. Door het openen van b.v. lagers kan het inwendige beoordeeld worden en kan de mate van slijtage en de staat van het smeermiddel worden vastgesteld.
Bij tandwielkasten kan door het verwijderen van het inspectieluik het inwendige worden beoordeeld.
Hierbij kan de staat van de tanden en het draagbeeld worden vastgesteld.
Naast deze beoordeling kan er ook een oliemonster genomen worden voor een naderonderzoek in een gespecialiseerd laboratorium.
Hierbij wordt de staat van de olie vastgesteld en wordt gekeken naar eventuele verontreinigingen (b.v. slijpsel of vocht) die in de olie voor kunnen komen.