Rapportage

 

De uitkomsten van de verschillende inspecties worden overzichtelijk per geconstateerd gebrek gerapporteerd.
De rapportage bestaat een beschrijving van de geconstateerde gebreken aangevuld met foto's (fotoreportage).
Indien gewenst kan de rapportage uitgebreid worden met:
  • hersteladviezen;
  • urgentie-index;
  • kostenraming.