Kostenraming

 

De kostenraming geeft een indicatie van de te verwachten kosten om de geconstateerde schade te herstellen. Samen met de urgentie-index kan hiermee een overzicht worden opgesteld voor de te verwachten kosten voor noodzakelijke reparaties voor de komende jaren van een bepaald kunstwerk. Naast de kosten van noodzakelijk geachte reparaties kan tevens een overzicht opgesteld worden waarin de onderhoudskosten mee worden genomen. Met deze gegevens kan eventueel een exploitatie overzicht opgesteld worden.

Door deze gegevens van alle in beheer zijnde objecten te bundelen kan het noodzakelijke budget worden vastgesteld, waarbij ook gekeken kan worden naar het, indien mogelijk/noodzakelijk, vervroegen of uitstellen van werkzaamheden om budgetoverschrijding te voorkomen.

Bundeling van gegevens heeft tevens tot voordeel dat werkzaamheden in b.v. een bepaald wegvak gelijktijdig uitgevoerd worden zodat de overlast voor derden zoveel mogelijk wordt beperkt.