Klant specifieke inspectie

Naast onze reguliere inspecties zijn er nog de specifieke inspectiewerkzaamheden van onze klanten/opdrachtgevers.
Rijkswaterstaat maakt voor het inspecteren van haar kunstwerken o.a. gebruik van zg. programmeringsinspecties (PI) en nul-inspecties (NI).
De programmeringsinspecties worden met een regelmatige interval van circa 6 jaar uitgevoerd.
Een PI is bedoeld om de te verwachten onderhoudskosten voor de komende jaren vast te stellen.
Een NI is bedoeld om de start situatie vast te leggen en wordt uitgevoerd nadat een kunstwerk opgeleverd of gerenoveerd is. De resultaten van beide inspecties worden vastgelegd in DISK (Data Informatie Systeem Kunstwerken).
De te verwachten onderhoudskosten worden vastgelegd in MIOK (Meerjarenplan Inspectie en Onderhoud Kunstwerken).