Monique Kause

 

Ik ben begonnen met een opleiding als reclametekenaar en heb ook als dusdanig enkele jaren gewerkt.
Daarna heb ik een opleiding werktuigbouwkundig (cad-)tekenaar gedaan.
Na deze opleiding heb ik jaren gewerkt als werktuigbouwkundig inspecteur / tekenaar en civiel-technisch tekenaar bij een technisch inspectie- en adviesbureau. Mijn werkzaamheden daar bestonden hoofdzakelijk uit het tekenen van werktuigbouwkundige en civiel-technische installaties zoals bruggen, sluizen, etc. Dit kon betekenen dat ik bestaande tekeningen aanpaste aan de huidige normen, maar ook dat ik de objecten zelf moest inmeten om hier nieuwe tekeningen van te maken. Ook inspectietekeningen maken vanaf bouwtekeningen kwam voor. Daarnaast bestond mijn werk uit het daadwerkelijk inspecteren van werktuigbouwkundige installaties en het maken van inspectierapporten.
Een ander onderdeel van mijn werkzaamheden was het inspecteren van verkeerskundige draagconstructies (portalen en uithouders) en daarbij het aansturen van de betrokken wegmedewerkers.
Verder heb ik ruime ervaring in het digitaliseren van andere technische tekeningen zoals bouwtekeningen (van verbouwingen) van woningen.
Andere voorbeelden van wat ik heb gedaan is het digitaliseren van tekeningen t.b.v. een vliegveld, het maken van plattegronden van woningen en winkelruimten, overzichtstekeningen van snelwegen etc.