Hersteladvies

In het hersteladvies wordt een korte omschrijving gegeven van de noodzakelijk geachte werkzaamheden om de betreffende schade te herstellen.

 

 

Urgentie-index

De urgentie-index geeft aan binnen welke termijn een geconstateerde schade hersteld moet zijn om grotere gevolgschade te beperken/voorkomen.