Frans Heida

 

Sinds 1 april 1989 ben ik werkzaam als inspecteur van bruggen, sluizen, aanleginrichtingen, rioolgemalen, pompgemalen, boezemgemalen, stuwen en andere waterbeheersings-installaties.
Mijn werkzaamheden bestonden uit het opstellen van inspectie tekeningen, het voorbereiden, het daadwerkelijk inspecteren, het opstellen van inspectierapporten, hersteladviezen en kostencalculaties (t.b.v. budgettering).
Incidenteel heb ik ook bestekteksten opgesteld voor de noodzakelijk geachte reparaties en ben ik circa jaar toezichthouder geweest op de renovatie/ automatisering van een boezemgemaal.
In de periode dat ik voor mijn eerste werkgever op dit gebied werkzaam was heb ik ook, eerst voor het interne kwaliteitssysteem, inspectie instructies opgesteld die later door Rijkswaterstaat zijn overgenomen en nu onderdeel uit maken van hun z.g. H.T.I.K. (Handboek Technische Inspecties Kunstwerken).
Mijn werkterrein voor de inspecties is hoofdzakelijk het werktuigbouwkundige vlak.
Daarnaast heb ik ook de opleiding voor ODIVDV (Onafhankelijk Deskundig Inspecteur Vloeistofdichte Voorzieningen) met goed gevolg afgerond.
Op het gebied van tekenen ligt mijn werkterrein hoofdzakelijk op het opstellen van de zg. inspectietekeningen voor civieltechnisch constructies, werktuigbouwkundige (staalvast, staalbeweegbaar en mechanisch) en elektrotechnische installaties.